Elérhetőségek

Szabadhegyi Reformátusok Alapítványa

Cím: 9028 Győr, József A. u. 31.

Dr. Gutay Zoltán elnök
Telefon: +36209553952
E-mail: drgutayz@gmail.com

Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség honlapja IDE kattintva érhető el.Levegőt!


Feldmár András szerint, amíg levegőt veszünk nagy baj nincsen… Szerintem sincs, de azért nem árt, ha ózondús az a levegő.

Ide tehát ózondús, felemelő, éltető levegőt töltsünk fel, hogy aki egy mély, tartalmas, lélegzetvételre vágyik, szomjúhozik, jöhessen ide szabadon lélegezni. Ezzel megerősödhetünk, kiteljesedhetünk emberi méltóságunkban, szabadságunkban!

“Ha valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és igyék.
A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl.”

János 7:37-38

Ide küldjünk levegőt: levegot.tartalom@gmail.com

József Attila

Levegőt!

Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
hazafelé menet?
A gyepre éppen langy sötétség szállott,
mint bársony-permeteg
és lábom alatt álmatlan forogtak,
ütött gyermekként csendesen morogtak
a sovány levelek.

Fürkészve, körben guggoltak a bokrok
a város peremén.
Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
A hűvös televény
a lámpák felé lesett gyanakvóan;
vadkácsa riadt hápogva a tóban,
amerre mentem én.

Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
e táj oly elhagyott.
S im váratlan előbukkant egy férfi,
de tovább baktatott.
Utána néztem. Kifoszthatna engem,
hisz védekezni nincsen semmi kedvem,
mig nyomorult vagyok.

Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
mely jogom sérti meg.

És az országban a törékeny falvak
- anyám ott született -
az eleven jog fájáról lehulltak,
mint itt e levelek
s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
s elporlik, szétpereg.

Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.
Lelkem nem ily honos.
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
aki alattomos.
Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda választ
és vidul, ha toroz.

Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
Pedig hát engemet
sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek,
mint apró gyermeket,
ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
Én tudtam - messze anyám, rokonom van,
ezek idegenek.

Felnőttem már. Szaporodik fogamban
az idegen anyag,
mint szivemben a halál. De jogom van
és lélek vagy agyag
még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
hogy érett fővel szótlanul kibirnám,
ha nem vagyok szabad!

Az én vezérem bensőmből vezérel!
Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel,
nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!

1935. november 21.


Francis Bacon -  Study after Velázquez  portrait of Pope Innocent X, 1953

 

József Attila
THOMAS MANN ÜDVÖZLÉSE

Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
és el is jutott a nyugalmas ágyig
még megkérlel, hogy: „Ne menj el, mesélj” -
(igy nem szökik rá hirtelen az éj)
s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén,
hadd lássunk át magunkon itt ez estén.

Párnás szavadon át nem üt a zaj -
mesélj arról, mi a szép, mi a baj,
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig.
Most temettük el szegény Kosztolányit
s az emberségen, mint rajta a rák,
nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e uj méreg, mely közénk hatol -
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...
Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők - szabadok, kedvesek
- s mind ember, mert az egyre kevesebb...
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.
1937. január eleje


Francis Bacon - Study after Velázquez, 1950

 

Dylan Thomas: És nem vesz rajtuk erőt a halál

És nem vesz rajtuk erőt a halál.
Olybá vétetnek majd a pőre holtak,
Mint lakói a szélnek s esti holdnak;
Míg csontvázuk letisztogatva korhad,
Csillag gyúl ki könyökön s lábfejen;
Ki elveszti eszét, majd észre tér,
Ki tengerbe vész, ismét partot ér;
Szeretők halnak, él a szerelem;
És nem vesz rajtuk erőt a halál.

És nem vesz rajtuk erőt a halál.
Bár a tenger örvényei alatt
Nyugosznak, holtuk meddő nem marad;
Kínpadra vonva, hol az ín szakad,
S kerékre kötve, meg nem törhetők;
Kezük között kettéhasad a hit,
S orrszarvú bűnök testüket átdöfik;
Minden széthull, de ellenállnak ők;
És nem vesz rajtuk erőt a halál.

És nem vesz rajtuk erőt a halál.
Nem hallják immár a sirály jaját
S a parton megtörő hullám zaját;
Hol virág lélegzett, fejét virág
Nem emeli az esős szélbe már;
Bár nincs eszük, s feküsznek mereven,
Lényegük általüt a százszorszépeken,
S nap felé tör, amíg csak a nap áll,
És nem vesz rajtuk erőt a halál.

Kálnoky László

 

Hamvas Béla: Anthologia humana bevezetőjéből

"... Ezért nincs szükség ebben a kötetben a gondolatokat mesterséges
alcímek alá csoportosítani, mint : Isten - vallás - szerelem - életöröm
- erkölcs - közösség. Nincs szükség e címszavak alá olyan gondolatokat
csoportosítani, amelyek csak külsőségben tartoznak oda. E gondolatok
minden szavában együtt van Isten a szerelemmel, az életöröm az
erkölccsel, a közösség a magánnyal, a keserűség a mámorral, a vallás a
bűnnel, a kétségbeesés a derűvel.Minden szó áldozat az életöröm oltárán
Istennek, vallásos szívvel az erkölcs hitében és a valódi szerelemre
szomjasan. A gondolatok elhelyezkedésének sorrendje a valószínű
keletkezés. Időrend azért, mert az emberi lét szimfóniája az időben
hangzik, s ez valódi történetünk egyetlen külső realitása. Kezdődik
valamikor a harmadik évezredben Krisztus előtt és tart a mai napig."

 

A tökéletes beszédben nincs szó,
A tökéletes tettben nincs mozdulat,
Amit az okos ember tud, az közhely.
Kung-ce

 

A világ forrása

Ha az ember valamit megismer, az igazságot szólja. Nem szólja az igazságot az, aki nem ismeri. Csak aki ismeri az szólja az igazat. A megismerést kell tehát kutatni.
Tanítsd uram a megismerést.
Ha az ember gondolkodik, akkor megismer. Gondolkodás nélkül nincs megismerés. A gondolkodást kell tehát kutatni.
Tanítsd uram a gondolkodást.
Akiben hit van, az gondolkodik. Hit nélkül nincs megismerés. csak akinek hite van, annak van gondolata. A hitet kell kutatni. Tanítsd uram a hitet.
Amiben az ember gyökerezik, az a hite. akinek nincs gyökere, annak nincs hite. Ki miben gyökerezik az a hite. A növekedést kell kutatni.
Tanítsd uram a növekedést.
Az ember a teremtésben gyökerezik. teremtés nélkül nincs növekedés. Csak amit teremt az ember, abból emelkedhet ki. A teremtést kell tehát kutatni.
Tanítsd uram a teremtést.
Amikor az embert eltölti az öröm, akkor teremt. Öröm nélkül nincs teremtés. Csak aki ismeri az örömet, az teremt. Az örömet kell tehát kutatni.
Tanítsd uram az örömet.
A határtalanban van az öröm. A korlátok között nincs öröm. A határtalan az egyetlen öröm. A határtalant kell kutatni.
Tanítsd uram a határtalant.
Aki semmi mást nem hall, semmi mást nem ismer, az határtalan. Aki a másikat látja, hallja, ismeri, az elhatárolt. A határtalan a halhatatlan. A határolt a halandó.
De mondd uram miből szőtték a határtalant?
Saját nagyságából szőtték, vagy így mondom: nem a nagyságából szőtték. Mert a nagyság a világban sok tehenet, elefántot, paripát, aranyat, rabszolgát, asszonyt jelent. De nem ilyenekre gondolok, mert az ilyeneket mind egymásból szőtték. A határtalan helye a mélység és a magasság, nyugat és kelet, észak és dél, a határtalan helye ez a nagy világ. Ezért mondják az öntudatról: helyem a magasság és a mélység, nyugat és , kelet, észak és dél, én vagyok a nagy világ. Ezért mondják a lélekről: a lélek helye a mélység és a magasság, nyugat és kelet, észak és dél, a lélek helye ez a nagy világ.Aki így látja, így gondolja, így ismeri, aki a lélekkel játszva örvendezik, a lélekkel egyesülve gyönyörködik, az önmagában teljes, MINDEN VILÁGBAN SZABAD LÉNY.
De akik másképpen látják, azok a szétszóródó lények.Üdvösségük mulandóés számukra börtön minden világ.
Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Szabadhegyi Reformátusok Alapítványa - Magyar